Smėlio valymas

HUBER SE Produktai Proceso schemos                
header_bottom

Pažangios vandens ir nuotekų valymo technologijos

Paieška

Kontaktai

UAB CHEMAVA

Registruota buveinė:

S.Stanevičiaus 35-17,

LT-07132 Vilnius, Lietuva

icon.tel icon.fax + 370 5 2652181

info@huber.lt

gb.gif Angliškai

Smėlio valymas

Smėlis iš valymo įrenginiuose esamų smėlio gaudyklių, kanalizacijos vamzdžių ir kelio valymo sistemų būna labai stipriai užterštas organinėmis medžiagomis ir nuosėdomis. Didelis organinių medžiagų kiekis ir nuo 10 iki 80 % svyruojančios lakiosios medžiagos yra pagrindinė priežastis kodėl smėlis gerai neišsivalo. Kietųjų dalelių koncentracija lieka kažkur smėlio turinyje.

Pagrindiniai kokybiško smėlio šalinimo kriterijai: efektyvus smėlio atskyrimas, kai grūdelių dydis 0,2 mm ir lakiųjų medžiagų koncentracija pašalintame smėlyje. Kokybiškai išvalytas smėlis turi būti tinkamas pakartotiniam jo panaudojimui, lakiųjų medžiagų koncentracija jame neturi viršyti 3%, o vandens kiekis turi būti mažesnis negu 10%. Taip išvalytas smėlis sumažina ne tik šalinamo smėlio tūrį ir svorį, bet ir utilizavimo išlaidas. Jei švarus smėlis naudojamas pakartotinai, pvz., kelių pagrindo įrengimui, tuomet tikėtina, kad utilizavimo išlaidų apskirai nebus.

Smėlio iš nuotekų valymo įrenginių valymas

Galima drąsiai teigti, kad COANDA smėlio plovimo įrenginiai yra neabejotinai geriausias sprendimas valyti smėlį iš nuotekų valymo įrenginių smėliagaudžių. Naudojant HUBER smėlio plovimo įrenginius, gaunamas nepaprastai švarus smėlis, kurio sudėtyje yra mažiau negu 3% lakiųjų medžiagų. Smėlis yra toks švarus, kad ekonomiškas jo utilizavimas ir nauda yra garantuota, pvz., smėlį galima panaudoti statybos darbams.

Vis daugiau šalių priima smėlio kokybę reglamentuojančius teisės aktus, priklausomai nuo jo utilizavimo ir (ar) pakartotinio panaudojimo. Ligi šiol, COANDA smėlio plovimo įrenginiai lengvai atitiko visus keliamus reikalavimus ir tikėtina, kad taip bus ir ateityje, nes būtent šių įrenginių kokybė nustatė aukštus gamybos standartus.

Smėlio iš kanalizacijos vamzdžių ir kelio šiukšlių valymas

Smėlio charakteristikos iš kanalizacijos vamzdžių, įlajų ir kelių šiukšlių gali stipriai skirtis. Tokio smėlio valymui turi būti priimtas individualus sprendimas, atsižvelgiant į reikalaujamą našumą, pirminės medžiagos sudėtį, išleidžiamos medžiagos kokybę ir kt. Pagrindiniai smėlio valymo etapai: laikymas saugojimo rezervuare ir balansavimas, nuosėdų atskyrimas, smėlio rūšiavimas ir plovimas. Jeigu plovimo vandens tiekimo galimybių nėra, galimas variantas - recirkuliuoti nuotekų vandenį.

Remdamiesi ilgalaike patirtimi ir praktika, HUBER inžinieriai suprojektuos individualiems poreikiams pritaikytą smėlio valymo sistemą.

© Copyright - Hydropress Huber AB