HUBER sprendimai smėlio ir skysto smėlio valymui

 1. Skysto smėlio bunkeris
 2. HUBER išorinė smėlio priėmimo sistema RoSF 7
 3. HUBER plovimo būgnas RoSF 9
 4. HUBER stambių medžiagų tankinimo įrenginys ROTAMAT® RoSF/XXL
 5. Išplauti + suspausti nešmenys
 6. Užterštas plovimo vanduo
 7. HUBER COANDA smėlio plovimo įrenginys RoSF 4
 8. Pakartotinio naudojimo išplautas smėlis
 9. ROTAMAT® būgninis nešmenų šalinimo įrenginys su besisukančiu būgnu Ro 2
 10. ROTAMAT® išilginė smėlio gaudyklė Ro 6
 11. Išrūšiuotas smėlis
 12. Chemikalų dozavimas
 13. Vamzdinis reaktorius
 14. Dumblo sėsdinimas
 15. HUBER ištirpusio oro flotacijos įrenginys (DAF)
 16. Technologinio vandens rezervuaras su HUBER dangčiu
 17. Dumblo rezervuaras
 18. ROTAMAT® sraigtinis presas RoS 3
 19. Nusausintas dumblas
 20. HUBER laiptai ir turėklai

© Copyright - Hydropress Huber AB