HUBER sprendimai septikuose išskiriamo dumblo valymui

 1. Septikai
 2. Dumblo surinkimo transporto priemonė
 3. HUBER ROTAMAT® dumblo priėmimo įrenginys Ro 3.3
 4. Išplauti ir suspausti nešmenys
 5. Išrūšiuotas smėlis
 6. Pirminis septiko dumblo valymas
 7. Septiko dumblo laikymo rezervuaras
 8. Flokuliacijos reaktorius
 9. HUBER ROTAMAT® sraigtinis presas RoS 3
 10. Nusausintas septiko dumblas
 11. Filtratas
 12. HUBER MBR įrenginys
 13. Denitrifikacijos rezervuaras su maišymo prietaisu
 14. Aeravimo rezervuaras su aeravimu slėgiu
 15. Aeravimo rezervuaras su aeravimu slėgiu
 16. HUBER vakuuminės besisukančios membranos VRM®
 17. Valymas oru
 18. Filtrato persiurbimo siurbliai
 19. Išvalytas, dezinfekuotas skystis, pvz., naudojamas drėkinimui
 20. Grįžtamasis dumblas
 21. Perteklinis dumblas
 22. HUBER laiptai ir turėklai

© Copyright - Hydropress Huber AB