HUBER sprendimai plastiko pramonėje

 1. Maišymo ir išlyginimo rezervuaras nevalytoms nuotekoms
 2. ROTAMAT® Ro 5
 3. Suspaustos ir nusausintos stambios medžiagos
 4. Nuosėdos / smėlis
 5. STRAINPRESS® nešmenų iš dumblo sulaikymo įrenginys SP 4
 6. Skaidulos / smulkios medžiagos
 7. Buferinė talpa
 8. Vamzdinis reaktorius
 9. Chemikalų dozavimas
 10. HUBER DAF įrenginys
 11. Siurblio rezervuaras Technologinis vanduo / biologinis valymas
 12. Grįžtamasis proceso vanduo
 13. Maistinių medžiagų dozavimas MBR procesas
 14. HUBER MBR įrenginys
 15. VRM®, bioreaktorius
 16. Dumblo kaupimo rezervuaras (plūduriuojantis / perteklinis dumblas iš biologinės sistemos)
 17. Chemikalų dozavimas
 18. ROTAMAT® sraigtinis presas RoS 3
 19. ROTAMAT® sraigtinis konvejeris Ro 8t
 20. Nusausintas dumblas
 21. Filtratas pakartotiniam panaudojimui arba išleidimui

© Copyright - Hydropress Huber AB