HUBER sprendimai organinių atliekų apdorojimui

 1. Biologinių atliekų bunkeris
 2. Riebalų gaudyklė atliekų rezervuare su HUBER dangčiu
 3. Malimas + metalo išgavimas
 4. Minkštimas
 5. Pirminio valymo įrenginys: HUBER ROTAMAT® pilnutinio valymo įrenginys Ro 5
 6. HUBER nešmenų plovimo presas WAP/SL
 7. HUBER COANDA smėlio plovimo įrenginys RoSF 4
 8. STRAINPRESS® nešmenų iš dumblo sulaikymo įrenginys SP
 9. Anaerobinis pūdintuvas
 10. Dujų sulaikymo įrenginys ir šviesos signalas
 11. Energijos / šilumos gamyba
 12. HUBER ROTAMAT® sraigtinis presas RoS 3
 13. HUBER juostinis džiovinimo įrenginys BT
 14. Biofiltras
 15. Sauso dumblo silosas
 16. Šilumos tiekimas į džiovintuvą
 17. Nuotekų rezervuaras su HUBER dangčiu
 18. Chemikalų dozavimas
 19. Vamzdinis reaktorius
 20. HUBER ištirpusio oro flotacijos įrenginys (DAF)
 21. Proceso vandens rezervuaras
 22. Plūduriuojantis dumblas

© Copyright - Hydropress Huber AB