HUBER sprendimai decentralizuotam ir pusiau centralizuotam nuotekų valymui numatant jų pakartotinį panaudojimą

 1. Nuotekų įtekėjimas
 2. Pirminio valymo įrenginys: HUBER ROTAMAT® pilnutinio valymo įrenginys Ro 5
 3. Išplauti ir suspausti nešmenys
 4. Išrūšiuotas smėlis
 5. Nuotekos po pirminio valymo
 6. Laikymo ir išlyginimo rezervuaras
 7. HUBER membraninis bioreaktorius
 8. Denitrifikacijos rezervuaras su maišymo prietaisu
 9. Aeravimo rezervuaras su oro difuzoriais
 10. Aeravimo orpūtė
 11. HUBER vakuuminės besisukančios membranos VRM®
 12. Valymo oru ventiliatorius
 13. Filtrato siurbliai
 14. Švarus, dezinfekuotas ir pakartotiniam naudojimui paruoštas skystis
 15. Grįžtamasis dumblas
 16. Perteklinis dumblas
 17. HUBER ROTAMAT® sraigtinis presas RoS 3Q
 18. Nusausintas dumblas
 19. Filtratas
 20. HUBER laiptai ir praėjimo takai

© Copyright - Hydropress Huber AB