HUBER sprendimai biologiniam nuotekų valymui: HUBER membraninės technologijos (MBR) įrenginiai

  1. Nuotekų įtekėjimas
  2. Denitrifikacijos rezervuaras su propeleriniu maišytuvu
  3. Aeravimo rezervuaras su oro difuzoriais (slėgio ar paviršiaus aeravimas)
  4. HUBER Vakuuminės besisukančios membranos VRM® filtravimo rezervuare
  5. Aeracijos įrenginio orpūtė
  6. Valymas oro srautu
  7. Grįžtamasis dumblas
  8. Perteklinio dumblo perdavimas (aktyvuotos nuotekos) į tolimesnį valymą
  9. Filtrato persiurbimo siurblys ir švarus bei dezinfekuotas filtrato skystis, tinkamas pakartotiniam panaudojimui
  10. HUBER turėklai

© Copyright - Hydropress Huber AB