Filtravimas ir mikro košimas

HUBER SE Produktai Proceso schemos                
header_bottom

Pažangios vandens ir nuotekų valymo technologijos

Paieška

Kontaktai

UAB CHEMAVA

Registruota buveinė:

S.Stanevičiaus 35-17,

LT-07132 Vilnius, Lietuva

icon.tel icon.fax + 370 5 2652181

info@huber.lt

gb.gif Angliškai

Filtravimas ir mikro košimas

Dėl padidėjusių kokybės reikalavimų nuotekoms, ištekančioms (tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai) iš valymo įrenginių, municipalinių ir pramoninių nuotekų valymo įrenginių operatoriai yra priversti imtis papildomų priemonių, kad galėtų užtikrinti reikalaujamą kokybę. CONTIFLOW® smėlio filtras ir RoDisc® diskinis filtras – ekonomiškai naudingiausias pasirinkimas, siekiant įvykdyti nuotekoms keliamus reikalavimus.

Smėlio filtravimas

CONTIFLOW® - giluminio tipo smėlio plovimo filtras užtikrina pastovų filtruojamo sluoksnio valymą be plovimo priešinga srove ir nepertraukiant vykstančio filtravimo proceso. CONTIFLOW® smėlio filtras gali būti įrengtas nerūdijančio plieno arba betoninėje talpoje. Modulinis filtro dizainas užtikrina optimalų smėlio išvalymą esant be tokiam pralaidumui.

Šis smėlio filtras taip pat naudojamas kaip reaktorius mitybinių medžiagų kiekiui sumažinti.

Cheminio fosforo šalinimas sėsdinimo principu

Nusodiklius, pvz., geležies ar aliuminio druską, galima tiesiogiai dozuoti į nuotekas, įtekančias į filtrą tokiu būdu pakeičiant fosforo junginius į netirpius fosfatus. Netirpūs fosfatai sulaikomi smėlio sluoksnyje ir išleidžiamo kartu su plovimo vandeniu.

Biologinio azoto šalinimas denitrifikacijos principu

Tobulinant nuotekų valymo įrengimus, labai plačiai taikomas smėlio filtruose vykstantis post–denitrifikacijos procesas. Dėl ant smėlio granulių paviršiaus aplipusios biomasės, nuotekų sraute esantys nitratai pavirsta į dujinį azotą.

RoDisc® diskinis filtras

RoDisc® diskinis filtras – savitakos principu veikianti filtravimo sistema, kurią sudaro iki 35 vertikalių diskų, pritvirtintų prie horizontalaus veleno. Iki 65% diskų paviršiaus yra panardinama į filtratą. Valomos nuotekos teka pro filtro diskus iš vidaus į išorę. RoDisc® diskinis filtras dažnai naudojamas norint atskirti smulkias sulaikytas medžiagas iš biologinių būdu valytų nuotekų municipaliniuose ir pramoniniuose nuotekų valymo įrenginiuose, ypač jei antrinis skaidrintuvas dirba nepakankamai efektyviai, nes yra per mažas arba veikliojo dumblo nusėdimo savybės yra nepakankamos.

RoDisc® smėlio filtrai paprastai naudojami:

  • Kietųjų dalelių sulaikymui filtruojant iš antrinio skaidrintuvo ištekantį skystį
  • Mikroteršalų šalinimui naudojant miltelių pavidalo aktyvuotą anglį (PAC)
  • Atliekant pirminį filtravimą siekiant iš paviršinio vandens išgauti geriamo vandens kokybę ir UV dezinfekavimui

© Copyright - Hydropress Huber AB