Dumblo valymas

HUBER SE Produktai Proceso schemos                
header_bottom

Pažangios vandens ir nuotekų valymo technologijos

Paieška

Kontaktai

UAB CHEMAVA

Registruota buveinė:

S.Stanevičiaus 35-17,

LT-07132 Vilnius, Lietuva

icon.tel icon.fax + 370 5 2652181

info@huber.lt

gb.gif Angliškai

Dumblo valymas

Nuotekų dumblas pastoviai gaminamas municipaliniuose ir pramoniniuose nuotekų valymo įrenginiuose organinių medžiagų skaidymo metu. Pastaraisiais metais, vien tik Europoje per metus pagaminama daugiau kaip 10 mln. tonų municipalinio dumblo sausos medžiagos ir pastebima tolimesnio augimo tendencija. Dėl kiekvienoje šalyje keliamų skirtingų reikalavimų, labai skiriasi pagaminamo dumblo kiekiai, o tai reiškia, kad dumblas utilizuojamas taikant kontraversiškus metodus.

Kai kuriose šalyse, priėmus naujus teisės aktus ir pradėjus rodyti didelį susidomėjimą ekologija, buvo uždrausti arba apriboti tam tikri dumblo utilizavimo būdai, pvz., dumblo išvežimas į sąvartynus. Daugelyje valstybių, kur dumblas naudojamas tiek aplinkos tvarkymui, tiek žemės ūkyje, iš nuotekų dumblo išgaunamos medžiagos vis dar vaidina didelę reikšmę.

Nuotekų dumblo tręšiamoji vertė, ypač jame esantis fosforo kiekis, paprastai padengia maistingųjų medžiagų poreikį, naudojant jį žemės ūkyje. Iš kitos pusės, daugelyje šalių į nuotekų dumblo naudojimą žemės ūkio pramonėje žiūrima labai skeptiškai dėl galimo jo užterštumo sunkiaisiais metalais ir pavojingomis organinėmis medžiagomis, pvz., PFT. Tokiose šalyse jau keletą metų kuriamos ir taikomos šiluminio dumblo apdorojimo koncepcijos, iš dalies derinant jas su fosforo regeneravimu. Esant dabartinei politinei ir ekonominei situacijai, suprantama, kad nuotekų dumblo utilizavimo klausimas gali būti vertinamas gana prieštaringai. Net jeigu šiandien ir nėra bendrai priimto sprendimo dėl sukaupto dumblo šalinimo ateityje, būtina rasti atitinkamus dumblo pirminio valymo sprendimus.

Pagrindinė pirminio valymo užduotis – sumažinti dumble esančio vandens kiekį. Paprastai, sausų medžiagų kiekis nuotekų valymo įrenginiuose pagamintame dumble sudaro nuo 1 iki 5%, priklausomai nuo konkrečios jo pagaminimo vietos. Vidutinis sausų medžiagų kiekis pūdytame dumble sudaro 45%. Tai reiškia, kad viename kubiniame metre pūdyto dumblo yra 950 l sausos medžiagos, kuri paprastai transportuojama neatliekant pirminio nusausinimo. Pagrindinė dumblo sausinimo ir džiovinimo nauda – sumažėjęs svoris ir tūris bei padidėjusi šiluminė vertė.

Džiovinto dumblo utilizavimo grandinė: pirminis dumblo valymas, tankinimas ir džiovinimas.

Filtravimas – tankinimas – sausinimas – džiovinimas – utilizavimas iš vieno šaltinio.

Mechaninis dumblo valymas

Nuotekų dumblo džiovinimas ir šiluminis utilizavimas

Dumblo filtravimas:

➤ Stambių medžiagų atskyrimas

➤ Dumblo filtravimas

Dumblo tankinimas:

➤ Diskinis dumblo tankinimo įrenginys

➤ Juostinis dumblo tankinimo įrenginys

➤ Sraigtinis dumblo tankinimo įrenginys

Dumblo sausinimas:

➤ Sraigtinis presas

➤ Juostinis filtpresas

Dumblo džiovinimas:

➤ Džiovinimas saulės energija

➤ Juostinis džiovinimo įrenginys

Šiluminis dumblo utilizavimas:

➤ „sludge2energy“ sistema

Decentralizuotas skeptiko valymas:

➤ Dumblo sausinimas

➤ Filtrato valymas

© Copyright - Hydropress Huber AB